top of page

PROIECTE | PARTENERIATE | LICITATII

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII D/PRET 03/2015

Autoritatea contractanta: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

 

OBIECTUL CONTRACTULUI:

 

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII D/PRET 03/2015

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura, peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Pe intreg teritoriul tarii

 

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII D/PRET 03/2015 în judetele Ilfov, Dambovita, Giurgiu, Teleorman,Calarasi, Dolj, Olt, Mehedinti, Caras Severin, Gorj, Valcea, Arges, Prahova, Buzau, Constanta, Tulcea,Vrancea, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Botosani, Suceava, Harghita, Brasov, Covasna, Mures, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timis, Bihor, Satu Mare, Maramures, Bistrita Nasaud si Salaj.
9 loturi astfel cum sunt prezentate în fisa de date si anexa caietului de sarcini.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
15 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

Impartire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi

 

Lotul 1 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 12 gradinite cu trei sali de grupa în judetele Ilfov, Dambovita, Giurgiu,Teleorman si Calarasi; valoarea estimata 80.418,05 lei, din care: 7.310,73 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,
Lotul 2 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 11 gradinite cu trei si 4 sali de grupa în judetele Dolj, Olt, Mehedinti, Caras Severin, Gorj si Valcea; valoarea estimata 94.042,60 lei, din care: 8.549,33 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,
Lotul 3 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 gradinite cu trei, cinci si sase sali de grupa în judetele Tulcea, Constanta, Buzau, Prahova, Valcea si Arges; valoarea estimata 73.912,42 lei, din care: 6.719,31 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,
Lotul 4 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10 gradinite cu trei, cinci si opt sali de grupa în judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Vrancea, Bacau si Buzau valoarea estimata 79.311,36 lei, din care: 7.210,12 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,
Lotul 5 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 gradinite cu trei sali de grupa în judetele Neamt, Botosani si Suceava; valoarea estimata 56.120,77 lei, din care: 5.101,89 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,
Lotul 6 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10 gradinite cu trei si patru sali de grupa în judetele Sibiu, Mures, Covasna, Brasov si Harghita; valoarea estimata 86.830,90 lei, din care: 7.893,72 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,
Lotul 7 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 7 gradinite cu doua, trei patru, sase si opt sali de grupa în judetele Arad, Timis si Hunedoara; valoarea estimata 82.395,96 lei, din care: 7.490,54 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,
Lotul 8 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 8 gradinite cu doua, trei si patru sali de grupa în judetele Satu Mare, Salaj, Bihor si Arad; valoarea estimata 71.398,50 lei, din care: 6.490,77 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %,
Lotul 9 - Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10 gradinite cu doua si trei sali de grupa în judetele Bistrita Nasaud si Maramures; valoarea estimata 72.826,11 lei, din care: 6.620,56 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %.

Valoarea estimata fara TVA: 697,256.67 RON

 

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BDCE si Guvernul Romaniei
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Garantie de participare
Da
Lotul 1 = 1.400,00 lei
Lotul 2 = 1.700,00 lei
Lotul 3 = 1.300,00 lei
Lotul 4 = 1.400,00 lei
Lotul 5 = 1.000,00 lei

Lotul 6 = 1.500,00 lei

Lotul 7 = 1.400,00 lei

Lotul 8 = 1.200,00 lei

Lotul 9 = 1.300,00 lei

 

Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (zece la suta) din valoarea contractului fara TVA. 

Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform Art. 90 – (1)-(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. a) daca operatorul economic câstigator opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis, în conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, acesta va utiliza modelul scrisorii de garantie de buna executie din formularul nr. 17 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare. b) perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va avea o durata de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a contractului. c) I.M.M.–urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei de buna executie, conform art.16 din Legea nr. 346/2004. d) Returnarea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92 - (1) din H.G.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BDCE si Guvernul Romaniei

 

PROCEDURA

Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
Se va organiza o licitatie electronica
Nu

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Tipul de finantare

Fonduri bugetare

 

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

 

LOT NR. 1

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 12 gradinite cu trei sali de grupa în judetele Ilfov, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 12 gradinite cu trei sali de grupa în judetele Ilfov, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
12 gradinite cu trei sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 80,418.05 RON
4) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
7.310,73 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1400.00 RON

 

LOT NR. 2

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 11 gradinite cu trei si patru sali de grupa în judetele Dolj, Olt, Mehedinti, Caras Severin, Gorj si Valcea
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 11 gradinite cu trei si patru sali de grupa în judetele Dolj, Olt, Mehedinti, Caras Severin, Gorj si Valcea
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
11 gradinite cu trei si 4 sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 94,042.60 RON
4) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
8.549,33 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1700.00 RON

 

LOT NR. 3

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 gradinite cu trei, cinci si sase sali de grupa în jude?ele Tulcea, Constanta, Buzau, Prahova, Valcea si Arges
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 gradinite cu trei, cinci si sase sali de grupa în judetele Tulcea, Constanta, Buzau, Prahova, Valcea si Arges
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
9 gradinite cu trei, cinci si sase sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 73,912.42 RON
4) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
6.719,31 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1300.00 RON

 

LOT NR. 4

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10
gradinite cu trei, cinci si opt sali de grupa în judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Vrancea, Bacau si Buzau
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10 gradinite cu trei, cinci si opt sali de grupa în judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Vrancea, Bacau si Buzau
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
10 gradinite cu trei, cinci si opt sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 79,311.36 RON
4) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
7.210,12 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1400.00 RON

 

LOT NR. 5

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 gradinite cu trei sali de grupa în judetele Neamt, Botosani si Suceava
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 9 gradinite cu trei sali de grupa în judetele Neamt, Botosani si Suceava
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
9 gradinite cu trei sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 56,120.77 RON
4) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
5.101,89 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1000.00 RON

 

LOT NR. 6

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10 gradinite cu trei si patru sali de grupa în judetele Sibiu, Mures, Covasna, Brasov si Harghita
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10 gradinite cu trei si patru sali de grupa în jude?ele Sibiu, Mures, Covasna, Brasov si Harghita
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
10 gradinite cu trei si patru sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 86,830.90 RON
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
7.893,72 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %, Valoarea garantiei de participare: 1500.00 RON

 

LOT NR. 7

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 7 gradinite cu doua, trei patru, sase si opt sali de grupa în judetele Arad, Timis si Hunedoara
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 7 gradinite cu doua, trei patru, sase si opt sali de grupa în judetele Arad, Timis si Hunedoara
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
7 gradinite cu doua, trei patru, sase si opt sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 82,395.96 RON
4) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
7.490,54 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 % Valoarea garantiei de participare: 1400.00 RON

 

LOT NR. 8

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 8
gradinite cu doua, trei si patru sali de grupa în judetele Satu Mare, Salaj, Bihor si Arad
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 8 gradinite cu doua, trei si patru sali de grupa în judetele Satu Mare, Salaj, Bihor si Arad
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
8 gradinite cu doua, trei si patru sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 71,398.50 RON
4) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
6.490,77 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 % Valoarea garantiei de participare: 1200.00 RON

 

LOT NR. 9

DENUMIRE: Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10 gradinite cu doua si trei sali de grupa în judetele Bistrita Nasaud, si Maramures
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de supravegherea lucrarilor de constructii a 10 gradinite cu doua si trei sali de grupa în judetele Bistrita Nasaud, si Maramures
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
10 gradinite cu doua si trei sali de grupa
Valoarea estimata fara TVA: 72,826.11 RON
4) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
6.620,56 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 % Valoarea garantiei de participare: 1300.00 RON

 

 

 

 

bottom of page