top of page

PROIECTE | PARTENERIATE | LICITATII

SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA - DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRARILE DE REABILITARE A TREZORERIEI SECT. 5, BUCURESTI

Autoritatea contractanta: DIRECTIA REGIONALA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

 

OBIECTUL CONTRACTULUI:

 

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA - DIRIGENTIE DE SANTIER PANA LA FINALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE (CONSOLIDARE SI AMENAJARE) A SEDIULUI TREZORERIEI STATULUI SECTOR 5, SITUAT IN BUCURESTI, CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR. 164
Locul principal de prestare: Sectorul 5, Bucuresti

Clasificare CPV: Servicii de supraveghere a santierului

Valoarea estimata: 50.377 RON

 

CRITERII DE CALIFICARE:

 

Capacitatea economica si financiara: Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa fie cel putin egala cu 100.750.00 lei.

Capacitate tehnica si/sau profesionala: Se solicita operatorului economic sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, servicii, prin prezentarea a maxim 3 contracte de prestare servicii ca caror valoare cumulata sa fie de minim 50.377.00 lei

 

PROCEDURA:

 

Tipul procedurii: Cerere de oferta

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data limita de depunere a ofertelor: 29.09.2015, ora 10.00

Data si ora deschiderii ofertelor: 29.09.2015, ora 12.00

Data limita de valabilitate a ofertei: 90 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Tip de finantare: Fonduri bugetare

 

bottom of page